woensdag 4 mei 2011

METROMANIA 2Zijn taak is 
om //////////////////////////////////////////////////////////////  
betreffende hun gedrag en hun inwendige konstitutie.
Hem werd gezegd dat de Ondergrondse het werkterrein bij uitstek zal 
zijn voor zijn werkzaamheden. Van
avond nog wist hij dat de jonge vrouw die al enige tijd in de zaak 
snuffelde tussen werken
van Joyce, Chaucer, Eliot, , Donleavy, Lawrence, een zekere 
belangstelling moest koesteren
voor Joyce of Eliot of Donleavy of enige van hen wellicht. dat ze 
niets kocht had hem
niet verwonderd met de vanzelfsprekendheid waarmee men de bladeren 
ziet vallen van
de bomen wanneer de herfst aantreedt. desniettemin had hij moeite 
zich naar de Onder-
...
grondse te begeven op het aangegeven tijdstip. terwijl hij een 
sigaret uit zijn morsige
pakje ///// neemt bedenkt hij zich welk een wereld zich wellicht had 
geopenba
aard wanneer hij hij de jonge vrouw had benaderd; niet hardhandig of 
zachtmoedig maar
via de weg van de literatuur, de wereldliteratuur. hij zou zijn 
Maserati laten zien ....
>

> wanneer jozef K. de handen in zijn vale regenjas steekt, die zijn 
> vermoeide schouders bedekt, ziet hij dat
> de mensen in deze omgeving anders zijn. het zijn in het duister  
> bezige wezens die het geruis van
> hun aanwezigheid niet kunnen verbergen. onduidelijk hoe dit verder  
> moet. hij is op zoek naar
> een verband dat er niet lijkt te zijn. desniettemin. de 
> Ondergrondse  kan dingen duidelijk maken
> wat bovengronds verborgen is. de top van de ijsberg. "mijn 
> opdracht  is een onmogelijke opdracht",
> ...
> denkt jozef K. in het binnenste deel van zijn hoofd; zijn leven is  
> dan ook onmogelijk en daardoor
> per se onnodig. desniettemin ha ha nooit overbodig. jozef K. is de 
> volmaakte buitenstaander en
> voelt het onwaarschijnlijke, sterker nog het onmogelijke. de  
> Ondergrondse is zijn werkterrein.
> iedere avond om precies twintig uur betreedt hij het perron van 
> pennsylvenia avenue.
> het metrokaartje is gedateerd op 22 november 1893. jozef K. is 
> vijfentwintig jaar oud,
> werkt als bediende in een boekhandel, bewoont een eenvoudige kamer 
> in East, is andraoïde
>
>
>
> (briefkaart in serie van vier, bewerkt vanaf een foto uit 
> tijdschrift  met trichlooreteen
> en handgeschreven tekst in Oostindische inkt met pen)
>
>Jan Ruward
>

Geen opmerkingen:

Een reactie posten